Menu

วัดเก็กลกสี่ (Kek Lok Si) วัดจีนพุทธ นิกายมหายาน ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย

เก็กลกสี่ รู้จักกันในอีกชื่อหนี่งคือ Temple of Supreme Bliss
กล่าวกันว่า เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในวัดดังของปีนัง

31

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

เก็กลกสี่ ตั้งอยู่ที่อีร์อิตัม (Air Itam) เชื่อกันว่าเนินเขาในบริเวณนี้ (ชื่อ “ฮีซาน” หรือเนินเขานกกระเรียน) มีฮวงจุ้ยดี เหมาะกับการสร้างวัด

01

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นเพราะนักบวชลัทธิเต๋าและพระสงฆ์ศึกษาธรรมกันอยู่ที่วัดแห่งนี้

02

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

วัดเก็กลกสี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1893 ตามคำสั่งของ พระเปียว เหลียน
พระจีนจากมณฑลฟูเจี้ยน เมื่อปี พ.ศ. 2430 เจ้าอาวาสวัดเจ้าแม่กวนอิม ที่ถนนพิตต์สตรีท

03

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

จักรพรรดิแมนจู กวนซูพระราชทานพระราชานุญาตให้สร้างวัด รวมทั้งพระราชทานแผ่นจารึกและพระไตรปิฎกจำนวน 70,000 ฉบับแก่วัด
ในขณะที่จักรพรรดิพระองค์อื่น เช่น จักรพรรดิกวางสี่และจักรพรรดินีฉือสี่แห่งราชวงศ์ชิงทรงศรัทธาวัดแห่งนี้อย่างมากและบริจาคสิ่งของมากมาย

04

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

ช่วงตรุษจีน เพราะวัดจะประดับด้วยโคมไฟหลายพันดวง ในช่วงเวลาอื่นๆ ของปี วัดแห่งนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจเช่นกัน เช่น หอสวดมนต์ เจดีย์ หอระฆัง และสระเต่า

05

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในวัดแห่งนี้คือเจดีย์สมเด็จพระรามหก (เจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์)
ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1930

23

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

เจดีย์ดังกล่าวตกแต่งด้วยพระพุทธรูปสำริดและพระพุทธรูปศิลาขาวทั้งหมด 10,000 องค์
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามัคคีระหว่างนิกายมหายานและหินยาน

24

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

ลักษณะของเจดีย์เกิดจากการผสมผสานฐานเจดีย์แบบจีน ตัวเจดีย์ตามแบบไทย และยอดเจดีย์แบบพม่าเข้าด้วยกัน
คุณสามารถปีนบันไดที่ค่อนข้างชันขึ้นไปยังยอดเจดีย์ เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองปีนังได้
สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ยังมีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมสำริดสูง 30.2 เมตร

32

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเอาฝีมือช่างศิลป์ทั้งจีน ไทย และพม่า เข้าด้วยกันอย่างน่าทึ่ง
โดยส่วนฐานของเจดีย์ สร้างตามศิลปะแบบจีน ส่วนตรงกลางสร้างแบบไทย และยอดโดมที่ขดเป็นก้นหอยนั้นเป็นศิลปะแบบอย่างพม่า

26

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

บรรยากาศภายในวัด เป็นวัด จีนพุทธ นิกายมหายานที่ใหญ่มากๆ ครับ
ห้องนี้จะพบกับท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่

ประวัติท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่
ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่
เป็นเทวดาที่รักษาทุกข์ สุข ของมนุษย์โลกไว้ทั้ง 4 ทิศ และทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลกทั้งหลาย ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 องค์ประกอบด้วย
1.ท้าวธตรฎฐ์ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันออก รูปร่างสูงโปร่งและสูงกว่าทุกๆองค์ใน4ท้าวจตุโลกบาลมีผิวกายสีเขียว, มือซ้ายถือพิณ, มือขวาดีดพิณ พวกคนธรรพ์เป็นบริวาร
2.ท้าววิรุฬหกผู้เป็นใหญ่ด้านทิศใต้ รูปกายสีขาวรูปร่างสมส่วนงดงาม, มีหน้าแดง, มือซ้ายมีงูเลื้อยพันฝ่ามือจับคองูไว้, มือขวาถือพระขรรค์, มีมงกุฎประดับด้วยรูปนาค มีพวกอสูรเป็นบริวาร
3.ท้าววิรูปักษ์ ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันตก มีรูปกายสีขาวรูปร่างอ้วนใหญ่เหมือนกระพ้อมใส่ข้าว,ท้องป่องพุ่งใหญ่,คอก็สั้น,หัวโต,ฟันขาวเขี้ยวโง้งออกจากปาก,มีริมฝีปากนูนๆตาใหญ่มาก,ขาสั้น,กำยำลำสัน,มือซ้ายถือธนูทรงอาภรณ์สีแดงเลือด มีฝูงนาคเป็นบริวาร
4.ท้าวกุเวร ( ท้าวเวสสุวรรณ )ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศเหนือ เป็นยักษ์3 ขา มีฟัน 8 ซี่ มี ๔ กรพระวรกายขาวกระจ่างสวมอาภรณ์งดงาม มีมงกุฎเป็นน้ำเต้าทรงอยู่บนพระเศียร, แต่มีรูปกายพิการร่างกายกำยำล่ำสันดูแข็งแรงรูปร่างสมส่วน, มือขวาถือกระบองยาว พวกยักษ์เป็นบริวาร

14

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ก็นิยมเดินทางมาเที่ยวชมวัดนี้เช่นกัน

15

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

พระอุโบสถ ภายในตรงกลางประดิษฐานพระประธาน

16

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

พระประธาน มีลักษณะที่อิ่มเอิบมากๆ ครับ

17

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

ความงดงามที่น่าเลื่อมใส

18

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

เจ้าแม่กวนอิม

19

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

พระกวนอิมพันมือพันตา

20

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

พระประธาน ถ่ายจากภายนอก

21

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

วัดเก็กลกสี่ (Kek Lok Si) วัดจีนพุทธ นิกายมหายาน ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
ใช่เลยครับ ใหญ่มากๆ ลุงเด้ง เดินเก็บภาพไปเรื่อย ๆ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ยังเดิืนไม่ทั่วเลยครับ

22

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

จากนี้ไปเป็นภาพรอบๆ วัด ชมกันยาวๆ เลยครับ

09

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

จากนี้ไปเป็นภาพรอบๆ วัด ชมกันยาวๆ เลยครับ

25

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

วันนี้ฟ้าสวยครับ

27

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

จัดให้อีกมุม จริงๆ แล้ว มาเลเซีย ก็มีอะไรให้ค้นหามากมายครับ

29

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=ts
Twitter page – www.twitter.com/MAS

รูปทรงแปลกๆ

12

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=tsTwitter page – www.twitter.com/MAS

ฝากไว้เป็นรูปสุดท้ายครับ

31

30

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
Malaysia Airlines Fanpage : https://www.facebook.com/malaysiaairlines?fref=tsTwitter page – www.twitter.com/MAS

 

 

 

 

Categories:   วัดศักดิ์สิทธิ์ มาเลเซีย